יואב עזרא
יואב עזרא

מהדורה ראשונה
מאי 2015
כריכה קשה, 176 עמודים

כבוד נשיא המדינה, אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת, אורחים נכבדים, חורים שחורים כבדים, קוורקים מוזרים, נציגי שבע זרועות שביל החלב, אמא ואבא: יואב עזרא!

יואב עזרא מאת יואב עזרא הוא ספר שיריו השלישי של המשורר הנשגב והקדוש, משיח האמת של חבורת הבה להבא – יואב עזרא. לספר, שחנך את הוצאת הבה לאור, קדמו ספר בהוצאה עצמית בשם "טבעות עשן" (1979), שמזמן עלה השמיימה, וספרון צנום בהוצאת פלונית בשם "הנגן של עולם המתים" (2009).

יואב עזרא הוא אסכולה של איש אחד. ויואב עזרא הוא ספר קאלט מוחלט המקבץ את מיטב השירים שנכתבו באסכולה הזאת לאורך עשרות שנות כתיבה והפכו את יואב עזרא האיש לתופעת טבע, נביא, גורו.

49