כתב העת הבה להבא חרת על דגלו את החדש, המוזר והניסיוני – ולעד נכרה את אוזנינו לקולות חדשים בתקווה לכרות זהב.
לכן ההגשה פתוחה וחינמית לכול. וכן, אנחנו קוראים את כל מה שמשוגר אלינו.
שירה, פרוזה, מסה, ביקורת או סאטירה למדור “תשדורות מלוויין ריגול” – כל טקסט עברי בהיקף סביר יתקבל בברכה וייקרא ברצינות.

מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים ספרות משהו על עולם, לא ספרות שמביעה דעה בעד או נגד משהו בעולם.
אנחנו מחפשים ספרות שאומרת משהו על הקיום שלנו, שהוא מספיק קיומי כדי לערער אותנו ולכן עלינו להקדים ולערער עליו.
אנחנו מחפשים ספרות שאומרת משהו עמוק על חיי הנפש ועל חיי הרגש שלנו, שהם עמוקים לאין שיעור יותר מכל מאבק כוחות חברתי או פוליטי.
ובקיצור: אנחנו מחפשים ספרות, לא טורי דעה במסווה של ספרות; אנחנו מחפשים אנושיות, לא סחטנות רגשית במסווה של אנושיות.

המערכת מקבלת כתבי יד בתקופת הקריאה בלבד.

המועד הבא להגשה: 01/4/02024