השירים שמחוץ לספרים
יונה וולך

מהדורה ראשונה
דצמבר 2023
כריכה רכה, 174 עמודים

השירים שמחוץ לספרים מאגד את כל השירים של יונה וולך שלא נכללו בספריה “התקניים”. לצד שירים שלא ראו אור מעולם ונחשפים כאן לראשונה, רבים מהשירים בספר הם שירים שוולך עצמה פרסמה בחייה – ונדחו מספריה בשל היותם פרועים, בלתי ממושמעים וניסיוניים. ספר זה פותח אפוא צוהר חדש לוולך לא־מוּצרת, לא־מצונזרת, לא־ערוכה, ומשרטט מחדש את התפתחותה של המשוררת העברית האהובה והחשובה ביותר במחצית השנייה של המאה ה־20.

69