הפעם אחרוג ממנהגי ואמליץ על הגולה. גילוי נאות: אני בגולה 🙂 קיבלתי מלגה להיות בגולה 🙂 מפה אני כותב את המדורי (דורי מינורי ממליץ על עצמו)!