מבצע אמריקע! ספרות ניסיונית מיהדות ארה"ב
פילגשו+הנתניהוז

שני ספרי המופת שראו אור בהוצאת הבה לאור והפכו לרבי מכר (מפתיעים) בישראל, פילגשו של ויטגנשטיין מאת דיוויד מרקסון והנתניהוז של ג'ושוע כהן, במבצע מיוחד

למה להסתפק ביהודי נוירוטי אחד מניו יורק כשאפשר לקנות שניים?

99