אקסיטציה
יונדב פרידמן

מהדורה ראשונה
יולי 2019
כריכה רכה, 98 עמודים

בשולי הדִּי-אֶן-אֵי הפואטי החלה להיווצר, להתרגש ולהתעקם צורה טקסטואלית בלתי אפשרית, לא סבירה ועל-צפויה, אשר מנסה לתת ביטוי לאחד היסודות החיוניים שבטבלה המחזורית האומנותית, לחומצת הגרעין שמכונה הֲזָרָה.

בדומה לווירוס אשר מתעורר להיות הוא עצמו דווקא כשהוא מתארח בלא-עצמו של אחרים, כך גם השירים המוטנטים שמרכיבים את אֶקְסִיטַצְיָה, ספר ביכוריו של יונדב פרידמן, מבקשים לנשום לרגע, כאסטרונאוטים בפלנטה זרה, מן האקלים הקיומי, הטוטאלי והשופע של צורות חיים אנושיות מעולמנו המצויות כמותו בסכנת הכחדה, להתארח, להתלקח ולהיפרד באחת, בהרף טקסט, מישויות-אדם אשר נאבקות בכבידות השונות של סביבתם בחפץ אות, שפה והחרגה.

49