השבוע אני ממליץ על שירתי! מה יש לומר על שירתי, היא מזכירה לי את שירתו של המשורר שארל בודלר, בתרגומי!
גילוי נאות: אני עורך את שירתי! ואת המדורי (דורי מינורי ממליץ על עצמו)!