הבה להבא הוא כתב עת חצי-שנתי לספרות ניסיונית שרואה את האור מאז 2011. גיליונות כתב העת מודפסים באלפי עותקים ומחולקים חינם אין כסף (ויש בעד מה) ברחבי הארץ ובמרחבי היקום. ב-2015 נוסדה הוצאת הבה לאור, שמפרסמת את כתבי חבורת הבה להבא – לצד ספרי מופת מהאוונגרד הקלאסי וספרות ניסיונית עכשווית מרחבי העולם.

הבה להבא נולד מתוך סלידה פיזית ממש ממה שמכונה בשוגג או במזיד "המציאות הישראלית" – כלומר מהאקטואליות, מהפרובינציאליות ומהפרוזאיות הטחה את ספרותנו מראות, ככיסוי עיניים נוכח שמיים מכוכבים.

אנחנו כופרים בניסיון להפוך את הספרות שלנו לפוליטיקה ואת הפוליטיקה שלנו לספרות, ובכך לעקר ולחסל את שתיהן.

אנחנו מאמינים שאנחנו זכאים לחיי רגש ולחיי נפש, לחיי שכל ולחיי רוח, ולספרות גדולה, מופשטת ומורכבת, שתתגמל אותם.

אנחנו מאמינים שאנחנו זכאים לחוויה אסתטית, פסיכדלית, דתית, נשגבת, מפעימה, מחכימה – שכן אנחנו סובייקטים חושבים ומרגישים, כי אנחנו לא רק סטטיסטים או נרטיבים או קורבנות או מקרבנים, אנחנו חיים, ואנחנו בחיים, בעולם.

ואנחנו מאמינים שכל ההרפתקה הזאת של עולם, של יקום, של היות תודעה, עין פקוחה בחלל-זמן שמנסה להבין את עצמה, נמצאת בראשיתה, שכל האנושות כולה בחיתוליה.

לכן בנינו לנו מעבדת ניסויים ארוכי-טווח, שבה נגלה אפשרויות חדשות של מבע ונחשוף אפשרויות חדשות של טבע, ושיגרנו אותה לחלל.

אין זה פרלמנט, המחויב לייצג את הרוב או אפילו להתחשב בו. זוהי ספינת חלל המחויבת לאמת וליופי, לחדש ולמוזר.

ואנחנו מזמינים אותך לעלות לסיפון ולהתחיל לעוף.

את הבה להבא והבה לאור עורך עודד כרמלי ומעצב עידן אפשטיין. חברי המערכת, חברי החבורה הספרותית מהוותיקות והאחרונות בעברית, הם יואב עזרא, ג'רמי פוגל, רעואל שועלי, תמר רפאל, נדב נוימן, עמנואל יצחק לוי, גל עזרן, נח אנגלהרד, ספיר יונס, מישל פלצ'יק, אמוץ גלעדי ושני פוקר.